Products & Services

ขั้นตอนการทำงานของระบบ

เมื่อลูกค้าสนใจและโทรติดต่อเข้ามายังเบอร์โทรศัพท์ประจำที่ของร้านค้าหรือองค์กรของคุณ (fix line)
ไม่ว่าคุณจะรับสายหรือไม่ระบบจะส่ง Flash SMS ทันทีที่ลูกค้าโทรเข้ามา และส่ง SMS/MMS ทันทีหลังจากวางสาย

Flash SMS

เป็นรูปแบบการ Pop-up ข้อความทันทีที่ลูกค้าติดต่อมา โดยข้อความนี้จะไม่หายไปจนกว่าจะกดปุ่มยกเลิก หรือบันทึกในกรณีที่ลูกค้าต้องการเก็บข้อความนั้นไว้ ก็สามารถกดเลือกบันทึกข้อความลงในกล่องข้อความได้ จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะต้องเห็นข้อความนี้ 100%

ตัวอย่าง
การส่งข้อมูลเพื่อให้เกิดการประทับใจ หรือส่งเป็น ข่าวสารประชาสัมพันธ์

SMS/Long SMS

เป็นการส่งข้อความเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตัวอักษร โดยไม่ถูกจำกัดจำนวนตัวอักษร (Long SMS) และข้อความเหล่านี้จะถูกจัดเก็บไว้ใน inbox ของมือถือของลูกค้า สามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

ตัวอย่าง
การส่งข้อมูลที่ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ หรือโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ

MMS

เป็นรูปแบบการส่งข้อมูลด้วยภาพ พร้อมข้อความเพื่อให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บลงใน INBOX มือถือ และยังสามารถนำรูปภาพนั้น ไปแชร์ต่อในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คต่างๆ ได้

ตัวอย่าง
การส่งเมนูอาหารใหม่ให้กับลูกค้า

การส่งข้อความ

Greeting call สามารถกำหนดข้อความการส่งข้อมูลได้หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของเราได้ง่ายๆ โดยที่คุณสามารถกำหนดได้เองเพื่อความเหมะสมในแต่ละองค์กร เช่น การกำหนดรูปแบบข้อความต่างๆ ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน การกำหนดข้อความสำหรับลูกค้าที่โทรมาครั้งแรกกับลูกค้าประจำ VIP ให้มีข้อความตอบรับที่แตกต่างกัน สามารถจำกัดจำนวนการส่ง SMS/MMS/Flash SMS ให้อยู่ภายใน Package ราคาที่กำหนดไว้ได้

สรุปประโยชน์ของบริการ Greeting Call

+ เป็นการโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมาก ถูกที่ ถูกเวลา
+ รองรับโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่ายที่โทรเข้ามาที่ Fix line ของ TOT greeting call
+ ระบบจะทำงานไม่ว่าการโทรนั้นจะมีผู้รับสายหรือไม่มีผู้รับสายก็ตาม
+ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นคนสำคัญ
+ สามารถกำหนดข้อความและวิธีการใช้งานก็ง่ายสามารถกำหนดข้อความได้ด้วยตัวเอง
+ สามารถ เก็บ Database ให้องค์กรอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของเบอร์ที่โทรเข้า ช่วงเวลาที่ โทรเข้า เพื่อนำไปพัฒนาหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
+ เป็นการสื่อสารไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ซึ่งหน้าจอมือถือนั้น เป็นสื่อ ที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้ามากที่สุดในขณะนี้