Our Clients


Cooperate

S.F. Express บริษัทขนส่งขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เป็นบริษัทที่เน้นสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ และมี Call center ที่มีประสิทธิภาพ ในแต่ละวันจะมีสายที่โทรเข้ามาเพื่อใช้บริการมากกว่า 50,000 สาย และด้วยบริการของ Greeting Call บริษัท SF Express สามารถแจ้งข่าวสาร หรือให้โปรโมชั่นที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ เช่น
- โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่มีวันเกิดในเดือนที่โทรเข้ามา ก็จะได้รับ Gift voucher หรือ bonus point
- แจ้งสถานะของสินค้าที่ทำการส่ง / แจ้ง tracking no. / แจ้งวันที่สินค้าจะถึงมือผู้รับ

SMEs